KORUPCIJOS PREVENCIJA

Category: kORUPCIJOS PREVENCIJOS DOKUMENTAI

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA , PRIEMONIŲ PLANAS   ANKETA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYTOJUS/ATSAKINGUS ASMENIS